Pracuj ciężko. Ćwicz. Opanuj podstawy. Nie żałuj wysiłku. Ale pamiętaj, że czasem Ci nie wyjdzie, ponieważ droga do sukcesu prowadzi przez niepowodzenia


pracuj-ężko-Ćwicz-opanuj-podstawy-nie-żałuj-wysiłku-ale-pamiętaj-że-czasem-ci-nie-wyjdzie-ponieważ-droga-do-sukcesu-prowadzi-przez
nick vujicicpracujciężkoĆwiczopanujpodstawynieżałujwysiłkualepamiętajżeczasemniewyjdzieponieważdrogadosukcesuprowadziprzezniepowodzeniapracuj ciężkoopanuj podstawynie żałujżałuj wysiłkuale pamiętajże czasemczasem cici nienie wyjdzieponieważ drogadroga dodo sukcesusukcesu prowadziprowadzi przezprzez niepowodzenianie żałuj wysiłkuże czasem ciczasem ci nieci nie wyjdzieponieważ droga dodroga do sukcesudo sukcesu prowadzisukcesu prowadzi przezprowadzi przez niepowodzenia

Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów.Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę.Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność.Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw...Nie żałuj­my te­go co stra­cone, żałuj­my te­go co możemy jeszcze stracić.Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.