Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.


pracuj-rzetelnie-bo-z-owoców-twej-pracy-korzystają-inni-jak-ty-korzystasz-z-pracy-innych
stefan wyszyński kardpracujrzetelnieboowocówtwejpracykorzystająinnijaktykorzystaszinnychpracuj rzetelniebo zz owocówowoców twejtwej pracypracy korzystająkorzystają innijak tyty korzystaszkorzystasz zz pracypracy innychbo z owocówz owoców twejowoców twej pracytwej pracy korzystająpracy korzystają innijak ty korzystaszty korzystasz zkorzystasz z pracyz pracy innychbo z owoców twejz owoców twej pracyowoców twej pracy korzystajątwej pracy korzystają innijak ty korzystasz zty korzystasz z pracykorzystasz z pracy innychbo z owoców twej pracyz owoców twej pracy korzystająowoców twej pracy korzystają innijak ty korzystasz z pracyty korzystasz z pracy innych

Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich. -Jonathan Swift
należy-zawsze-stosować-wydatki-do-dochodów-bo-żeli-człowiek-nie-urządzi-ę-tak-aby-żył-uczciwie-ze-swej-pracy-to-będzie-zmuszony-żyć
Przekształcenie socjalistyczne to nie wyzwolenie od pracy - to wyzwolenie pracy. -Stanisław Brzozowski
przekształcenie-socjalistyczne-to-nie-wyzwolenie-od-pracy-to-wyzwolenie-pracy