Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.


pracuj-tak-jakby-wszystko-zależało-od-ciebie-ale-ufaj-tak-jakby-wszystko-zależało-od-boga
augustyn Śwpracujtakjakbywszystkozależałoodciebiealeufajbogapracuj takjakby wszystkowszystko zależałozależało odod ciebieciebie aleale ufajufaj takjakby wszystkowszystko zależałozależało odod bogajakby wszystko zależałowszystko zależało odzależało od ciebieod ciebie aleciebie ale ufajale ufaj takjakby wszystko zależałowszystko zależało odzależało od bogajakby wszystko zależało odwszystko zależało od ciebiezależało od ciebie aleod ciebie ale ufajciebie ale ufaj takjakby wszystko zależało odwszystko zależało od bogajakby wszystko zależało od ciebiewszystko zależało od ciebie alezależało od ciebie ale ufajod ciebie ale ufaj takjakby wszystko zależało od boga

Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.Sława budzi zawiść. Ci, których napotykasz, myślą sobie, no dobrze, kim ona właściwie jest, kim jej się zdaje, że jest tą całą Marilyn Monroe. Czują, że twoja sława daje im jakiś przywilej aby podejść do ciebie i coś ci powiedzieć, cokolwiek, wszystko jedno co, a to i tak nie zrani twoich uczuć – tak jakby [...]Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie należy do nikogo.