Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by, którą się jest.


prag­nienie-by­cia-kimś-in­nym-to mar­no­wanie-oso­by-którą ę-jest
kurt cobainprag­nienieby­ciakimśin­nymto mar­no­wanieoso­byktórą sięjestprag­nienie by­ciaby­cia kimśkimś in­nymin­nym to mar­no­wanieto mar­no­wanie oso­byktórą się jestprag­nienie by­cia kimśby­cia kimś in­nymkimś in­nym to mar­no­waniein­nym to mar­no­wanie oso­byprag­nienie by­cia kimś in­nymby­cia kimś in­nym to mar­no­waniekimś in­nym to mar­no­wanie oso­byprag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanieby­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by

Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim