Prag­nienie cu­du jest naj­wyższą niez­godą na rzeczywistość.


prag­nienie-cu­-jest naj­wyższą-niez­godą-na rzeczywistość
stefan napierskiprag­nieniecu­dujest naj­wyższąniez­godąna rzeczywistośćprag­nienie cu­ducu­du jest naj­wyższąjest naj­wyższą niez­godąniez­godą na rzeczywistośćprag­nienie cu­du jest naj­wyższącu­du jest naj­wyższą niez­godąjest naj­wyższą niez­godą na rzeczywistośćprag­nienie cu­du jest naj­wyższą niez­godącu­du jest naj­wyższą niez­godą na rzeczywistośćprag­nienie cu­du jest naj­wyższą niez­godą na rzeczywistość

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Te­raz chcę je­go obecności. Nie jest to ja­kieś obezwład­niające prag­nienie, czy głód, lecz je­dynie ochota. Niez­byt sil­na, ale niepo­kojąco stała... -płonąca
te­raz-chcę-­go-obecnoś-nie-jest to ja­kieś-obezwład­niają-prag­nienie-czy-głód-lecz-­dynie-ochota-niez­byt-sil­na-ale
Prag­nienie zaszczytów wspólne jest wszys­tkim ludziom. -Mencjusz
prag­nienie-zaszczytów-wspólne-jest wszys­tkim-ludziom
Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia