Prag­nienie głębi- dziw­na przy­padłość ludzi na dnie. in­spi­rowa­ne Wiedźmą 


prag­nienie-głębi-dziw­na-przy­padłość-ludzi-na dnie-in­spi­rowa­ne-wiedźmą 
scorpionprag­nieniegłębidziw­naprzy­padłośćludzina dniein­spi­rowa­newiedźmą prag­nienie głębidziw­na przy­padłośćprzy­padłość ludziludzi na dniein­spi­rowa­ne wiedźmą dziw­na przy­padłość ludziprzy­padłość ludzi na dniedziw­na przy­padłość ludzi na dnie

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała. -Arundhati Roy
to dziw­ne-że cza­sami-wspom­nienie-śmier­-trwa-znacznie-dłużej-ż-wspom­nienie-życia-które-śmierć-zabrała
Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec
można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi