Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę.


prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
samuel taylor coleridgeprag­nieniemężczyz­nyzwra­ca sięku ko­biecieprag­nieniezaśko­bietyrzad­koku cze­muśin­ne­muniżku prag­nieniużywione­muprzezmężczyznęprag­nienie mężczyz­nymężczyz­ny zwra­ca sięzwra­ca się ku ko­biecieprag­nienie zaśzaś ko­bietyko­biety rzad­korzad­ko zwra­ca sięzwra­ca się ku cze­muśku cze­muś in­ne­muin­ne­mu niżniż ku prag­nieniuku prag­nieniu żywione­mużywione­mu przezprzez mężczyznęprag­nienie mężczyz­ny zwra­ca sięmężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecieprag­nienie zaś ko­bietyzaś ko­biety rzad­koko­biety rzad­ko zwra­ca sięrzad­ko zwra­ca się ku cze­muśzwra­ca się ku cze­muś in­ne­muku cze­muś in­ne­mu niżin­ne­mu niż ku prag­nieniuniż ku prag­nieniu żywione­muku prag­nieniu żywione­mu przezżywione­mu przez mężczyznę

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Miłość nie wy­raża się w prag­nieniu up­ra­wiania sek­su, lecz w prag­nieniu wspólne­go snu. -Milan Kundera
miłość-nie wy­raża ę-w prag­nieniu-up­ra­wiania-sek­su-lecz-w prag­nieniu-wspólne­go-snu