Prag­nienie zaszczytów wspólne jest wszys­tkim ludziom.


prag­nienie-zaszczytów-wspólne-jest wszys­tkim-ludziom
mencjuszprag­nieniezaszczytówwspólnejest wszys­tkimludziomprag­nienie zaszczytówzaszczytów wspólnewspólne jest wszys­tkimjest wszys­tkim ludziomprag­nienie zaszczytów wspólnezaszczytów wspólne jest wszys­tkimwspólne jest wszys­tkim ludziomprag­nienie zaszczytów wspólne jest wszys­tkimzaszczytów wspólne jest wszys­tkim ludziomprag­nienie zaszczytów wspólne jest wszys­tkim ludziom

Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Pi­sarz jest to człowiek, które­mu pi­sanie przychodzi trud­niej niż wszys­tkim in­nym ludziom. -Tomasz Mann
pi­sarz-jest to człowiek-które­mu-pi­sanie-przychodzi-trud­niej-ż-wszys­tkim-in­nym-ludziom
Nie prag­nij wie­dzieć wszys­tkiego, abyś we wszys­tkim nie był nieudacznikiem. -Demokryt
nie-prag­nij-wie­dzieć-wszys­tkiego-abyś-we wszys­tkim-nie był-nieudacznikiem