Pragnąć czegoś - a wziąć, to nie to samo.


pragnąć-czegoś-a-wziąć-to-nie-to-samo
carlo goldonipragnąćczegośwziąćtoniesamopragnąć czegośczegośpragnąć czegośa wziąćnie to samo

Pragnąć cze­goś - a wziąć, to nie to samo.Le­piej pragnąć próżno, niż nie pragnąć wcale.Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża.Znowu to samo. * Prze­niosłam spec­jalnie żeby NI­KOGO nie mie­rziło. Po­wodze­nia w zbiera­niu fiszek życzę! Po­za tym war­to wziąć pod uwagę, że każde­mu zdarza się po­mylić, szczególnie jak jest sfrus­tro­wany ;> Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań.Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.