Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem.


pragnąłem-widzieć-łami-umysłu-to-w co uwierzyłem
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)pragnąłemwidziećsiłamiumysłutow co uwierzyłempragnąłem widziećwidzieć siłamisiłami umysłupragnąłem widzieć siłamiwidzieć siłami umysłupragnąłem widzieć siłami umysłu

Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem.Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję.Nie należy nudy rozpraszać siłami policyjnymi.`Po­dob­no ko­bieta do płaczu zaw­sze znaj­dzie ja­kiś powód, gorzej z siłami.Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.