Pragnienie cudu jest najwyższą niezgodą na rzeczywistość.


pragnienie-cudu-jest-najwyższą-niezgodą-na-rzeczywistość
stefan napierskipragnieniecudujestnajwyższąniezgodąnarzeczywistośćpragnienie cuducudu jestjest najwyższąnajwyższą niezgodąniezgodą nana rzeczywistośćpragnienie cudu jestcudu jest najwyższąjest najwyższą niezgodąnajwyższą niezgodą naniezgodą na rzeczywistośćpragnienie cudu jest najwyższącudu jest najwyższą niezgodąjest najwyższą niezgodą nanajwyższą niezgodą na rzeczywistośćpragnienie cudu jest najwyższą niezgodącudu jest najwyższą niezgodą najest najwyższą niezgodą na rzeczywistość

Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć.Pragnienie złota nie jest złotem; natomiast pragnienie dobra jest już dobrem.Każda kobieta jest dla mężczyzny bogiem, który może dokonać w nim cudu.Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić.Zgoda buduje, niezgoda mieszka!Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem, ale bez cudu i bez przekraczania miary.