Pragnienie złota nie jest złotem; natomiast pragnienie dobra jest już dobrem.


pragnienie-złota-nie-jest-złotem-natomiast-pragnienie-dobra-jest-już-dobrem
simone weilpragnieniezłotaniejestzłotemnatomiastpragnieniedobrajużdobrempragnienie złotazłota nienie jestjest złotemnatomiast pragnieniepragnienie dobradobra jestjest jużjuż dobrempragnienie złota niezłota nie jestnie jest złotemnatomiast pragnienie dobrapragnienie dobra jestdobra jest jużjest już dobrempragnienie złota nie jestzłota nie jest złotemnatomiast pragnienie dobra jestpragnienie dobra jest jużdobra jest już dobrempragnienie złota nie jest złotemnatomiast pragnienie dobra jest jużpragnienie dobra jest już dobrem

Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom.Miłość - to pragnienie dobra.tu jes­tem...gorąca i miękka w tańcu uwodzę twe ciało już tyl­ko pragnienie w to­bie zat­ra­cić się chciało wśród uniesień dźwięków roz­koszy jęk się wymyka bądź wciąż przy mnie póki tan­go...póki muzyka póki żyją gwiazdy póki kos­mos istnieje... póty trwa rozkosz mo­je ciało goreje wciąż mało mam i mało ja wie­czne pragnienie pożądam tych pieszczot i ciebie, mo­je marzenie To co dozwolone nie jest miłe; co zakazane, pobudza moje pragnienie.Pragnienie cudu jest najwyższą niezgodą na rzeczywistość.Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia.