Pragnienie złota nie jest złotem; natomiast pragnienie dobra jest już dobrem.


pragnienie-złota-nie-jest-złotem-natomiast-pragnienie-dobra-jest-już-dobrem
simone weilpragnieniezłotaniejestzłotemnatomiastpragnieniedobrajużdobrempragnienie złotazłota nienie jestjest złotemnatomiast pragnieniepragnienie dobradobra jestjest jużjuż dobrempragnienie złota niezłota nie jestnie jest złotemnatomiast pragnienie dobrapragnienie dobra jestdobra jest jużjest już dobrempragnienie złota nie jestzłota nie jest złotemnatomiast pragnienie dobra jestpragnienie dobra jest jużdobra jest już dobrempragnienie złota nie jest złotemnatomiast pragnienie dobra jest jużpragnienie dobra jest już dobrem

Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom. -Giovanni Boccaccio
pragnienie-śmierci-i-obawa-przed-życie-mnie-jest-bynajmniej-rzeczą-godną-największą-chwałą-jest-natomiast-stawić-czoło-grożącym
To co dozwolone nie jest miłe; co zakazane, pobudza moje pragnienie. -Owidiusz
to-co-dozwolone-nie-jest-miłe-co-zakazane-pobudza-moje-pragnienie
Pragnienie cudu jest najwyższą niezgodą na rzeczywistość. -Stefan Napierski
pragnienie-cudu-jest-najwyższą-niezgodą-na-rzeczywistość
Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia. -Jeremy Bentham
pierwszym-prawem-natury-jest-pragnienie-własnego-szczęścia