Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna.


praw­­cy- to ­dyne-oso­by-dla-których-niez­na­jomość-pra­wa-jest bezkarna
jeremy benthampraw­ni­cy to je­dyneoso­bydlaktórychniez­na­jomośćpra­wajest bezkarna to je­dyne oso­bydla którychktórych niez­na­jomośćniez­na­jomość pra­wapra­wa jest bezkarnadla których niez­na­jomośćktórych niez­na­jomość pra­waniez­na­jomość pra­wa jest bezkarnadla których niez­na­jomość pra­waktórych niez­na­jomość pra­wa jest bezkarnadla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna

Prawnicy - to jedyne osoby, dla których nieznajomość prawa jest bezkarna.Nie zaw­sze niez­na­jomość zła jest złem.Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie.Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r.Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn.