Praw­dzi­wa miłość mu­si być nieszczęśliwa.


praw­dzi­wa-miłość-mu­-być-nieszczęśliwa
whopraw­dzi­wamiłośćmu­sibyćnieszczęśliwapraw­dzi­wa miłośćmiłość mu­simu­si byćbyć nieszczęśliwapraw­dzi­wa miłość mu­simiłość mu­si byćmu­si być nieszczęśliwapraw­dzi­wa miłość mu­si byćmiłość mu­si być nieszczęśliwapraw­dzi­wa miłość mu­si być nieszczęśliwa

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Miłość prawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwa, a miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwa - w tej czy innej postaci.Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa.Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.