Praw­dzi­wa miłość nic nie kosztuje.


praw­dzi­wa-miłość-nic-nie kosztuje
pierre la murepraw­dzi­wamiłośćnicnie kosztujepraw­dzi­wa miłośćmiłość nicnic nie kosztujepraw­dzi­wa miłość nicmiłość nic nie kosztujepraw­dzi­wa miłość nic nie kosztuje

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Miłość przychodzi jak burza, gdy brak parasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa, nic jej nie wysuszy Kiedy rodzi się praw­dzi­wa miłość, włas­ne ja przes­ta­je is­tnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do dodania.Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Praw­dzi­we dob­ro nie ocze­kuje nag­ro­dy, praw­dzi­we zło nie oba­wia się kary.