Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady.


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
jadwiga rutkowskapraw­dzi­wamiłośćto je­dynaokaz­jado zdradypraw­dzi­wa miłośćmiłość to je­dynato je­dyna okaz­jaokaz­ja do zdradypraw­dzi­wa miłość to je­dynamiłość to je­dyna okaz­jato je­dyna okaz­ja do zdradypraw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­jamiłość to je­dyna okaz­ja do zdradypraw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady

Je­dyna różni­ca między mną a sur­realis­ta­mi jest ta­ka, że to właśnie ja jes­tem praw­dzi­wym surrealistą. -Salvador Dalí
je­dyna-róż­ca-między-mną-a ­realis­­mi-jest ­ka-że to właśnie-ja jes­tem-praw­dzi­wym-surrealistą
Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron
praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein
praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko