Praw­dzi­wa miłość to nie popęd ciała, lecz po­ryw serca.


praw­dzi­wa-miłość-to nie popęd-ciała-lecz-po­ryw-serca
jean clevelandpraw­dzi­wamiłośćto nie popędciałaleczpo­rywsercapraw­dzi­wa miłośćmiłość to nie popędto nie popęd ciałalecz po­rywpo­ryw sercapraw­dzi­wa miłość to nie popędmiłość to nie popęd ciałalecz po­ryw sercapraw­dzi­wa miłość to nie popęd ciała

Prawdziwa miłość to nie popęd ciała, lecz poryw serca. -John Cleland
prawdziwa-miłość-to-nie-popęd-ciała-lecz-poryw-serca
Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera. -Jan Kochanowski
nig­dy-nig­dy-praw­dzi­wa-miłość-nie umiera-lecz-i w ogień-włożona-do koś-przywiera
Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla