Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału.


praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
maurice maeterlinckpraw­dzi­wei je­dynenie­szczęścieto zu­pełnybrakideałupraw­dzi­we i je­dynei je­dyne nie­szczęścienie­szczęście to zu­pełnyto zu­pełny brakbrak ideałupraw­dzi­we i je­dyne nie­szczęściei je­dyne nie­szczęście to zu­pełnynie­szczęście to zu­pełny brakto zu­pełny brak ideałupraw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełnyi je­dyne nie­szczęście to zu­pełny braknie­szczęście to zu­pełny brak ideałupraw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny braki je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału

Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału.Tam, gdzie brak nam słów, mie­szkają praw­dzi­we uczucia.Praw­dzi­we szczęście? Móc je dzielić.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Może na trwodze po­lega praw­dzi­we szczęście matki...