Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału.


praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
maurice maeterlinckpraw­dzi­wei je­dynenie­szczęścieto zu­pełnybrakideałupraw­dzi­we i je­dynei je­dyne nie­szczęścienie­szczęście to zu­pełnyto zu­pełny brakbrak ideałupraw­dzi­we i je­dyne nie­szczęściei je­dyne nie­szczęście to zu­pełnynie­szczęście to zu­pełny brakto zu­pełny brak ideałupraw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełnyi je­dyne nie­szczęście to zu­pełny braknie­szczęście to zu­pełny brak ideałupraw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny braki je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału

Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck
prawdziwe-i-jedyne-nieszczęście-to-zupełny-brak-ideału
Tam, gdzie brak nam słów, mie­szkają praw­dzi­we uczucia. -jatoja
tam-gdzie-brak-nam-słów-mie­szkają-praw­dzi­we-uczucia
Praw­dzi­we szczęście? Móc je dzielić. -Urszula Zybura
praw­dzi­we-szczęście-móc- dzielić
Może na trwodze po­lega praw­dzi­we szczęście matki... -Antoni Makarenko
może-na trwodze-po­lega-praw­dzi­we-szczęście-matki