Praw­dzi­wego przy­jaciela można poz­nać przypadkiem 


praw­dzi­wego-przy­jaciela-można-poz­nać-przypadkiem 
andreepraw­dzi­wegoprzy­jacielamożnapoz­naćprzypadkiem praw­dzi­wego przy­jacielaprzy­jaciela możnamożna poz­naćpoz­nać przypadkiem praw­dzi­wego przy­jaciela możnaprzy­jaciela można poz­naćmożna poz­nać przypadkiem praw­dzi­wego przy­jaciela można poz­naćprzy­jaciela można poz­nać przypadkiem praw­dzi­wego przy­jaciela można poz­nać przypadkiem 

Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Praw­dzi­wego przy­jaciela mogę zna­leźć je­dynie w moim chłopa­ku, bo gdzie wy mo­je ''kocha­ne'' przy­jaciółeczki jesteście...? - Za­wiodłaś się kiedyś na przy­jacielu? - zapytał. - Nie, nig­dy. Dlacze­go pytasz? - Jak to nie? A dlacze­go nie ut­rzy­mujesz kon­taktu z Karoliną? - Py­tałeś o przy­jaciela, a nie fałszy­wego przy­jaciela - wytłumaczyła ze spokojem.By praw­dzi­wie poz­nać smak życia, mu­sisz skoszto­wać go w każdym punkcie.Praw­dzi­wego mężczyznę poz­na­je się nie po tym, jak zaczy­na, ale jak kończy.