Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu.


praw­dzi­wi-przy­jaciele-wbi­jają- nóż-tyl­ko-od przodu
jonathan davispraw­dzi­wiprzy­jacielewbi­jająci nóżtyl­kood przodupraw­dzi­wi przy­jacieleprzy­jaciele wbi­jająwbi­jają ci nóżci nóż tyl­kotyl­ko od przodupraw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jająprzy­jaciele wbi­jają ci nóżwbi­jają ci nóż tyl­koci nóż tyl­ko od przodupraw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóżprzy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­kowbi­jają ci nóż tyl­ko od przodupraw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­koprzy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu

''Praw­dzi­wi przy­jaciele dźgają Cię od przodu.''  -Jonathan Davis
''praw­dzi­wi-przy­jaciele-dźgają-cię-od przodu'' 
Jedną ręką przy­tulał dla hecy, drugą po przy­jaciel­sku, wbi­jał nóż w plecy. -onejka
jedną-ręką-przy­tulał-dla-hecy-drugą-po przy­jaciel­sku-wbi­jał-nóż-w plecy
Słowa chy­ba bar­dziej ra­nią niż nóż wbi­ty w plecy  -Kaye
słowa-chy­ba-bar­dziej-ra­ą-ż-nóż-wbi­ty-w plecy 
przy­jaciele są wszys­tkim co ma­my, a co ma­my gdy Ci przy­jaciele są fałszy­wi ?  -badtomek
przy­jaciele-są wszys­tkim-co ­my-a co ­my-gdy-ci przy­jaciele-są fałszy­wi-