Praw­dzi­wy afo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtąd promienieje.


praw­dzi­wy-afo­ryzm-tra­fia-w sed­no-i stamtąd-promienieje
joseph kesselpraw­dzi­wyafo­ryzmtra­fiaw sed­noi stamtądpromieniejepraw­dzi­wy afo­ryzmafo­ryzm tra­fiatra­fia w sed­now sed­no i stamtądi stamtąd promieniejepraw­dzi­wy afo­ryzm tra­fiaafo­ryzm tra­fia w sed­notra­fia w sed­no i stamtądw sed­no i stamtąd promieniejepraw­dzi­wy afo­ryzm tra­fia w sed­noafo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtądtra­fia w sed­no i stamtąd promieniejepraw­dzi­wy afo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtądafo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtąd promienieje

Ce­ni się afo­ryzm m.in. dla­tego, że za­wiera pół praw­dy. To jest już bar­dzo wy­soki procent Afo­ryzm świeci i kłamie krótkością.Afo­ryzm to fast food filozofii.Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba.Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję.Szczęście, gdy miłość - ser­ce nu­ci melodię. Kwiat w ikebanie. In­spi­rac­ja - afo­ryzm Nuntis