Praw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławą do­piero po śmierci.


praw­dzi­wy-ar­tysta-cie­szy ę-sławą-do­piero-po śmierci
mikołaj gogolpraw­dzi­wyar­tystacie­szy sięsławądo­pieropo śmiercipraw­dzi­wy ar­tystaar­tysta cie­szy sięcie­szy się sławąsławą do­pierodo­piero po śmiercipraw­dzi­wy ar­tysta cie­szy sięar­tysta cie­szy się sławącie­szy się sławą do­pierosławą do­piero po śmiercipraw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławąar­tysta cie­szy się sławą do­pierocie­szy się sławą do­piero po śmiercipraw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławą do­pieroar­tysta cie­szy się sławą do­piero po śmierci

Sława za życia i sława po śmierci to czasem za dużo. Trzeba umieć poprzestać na jednej. -Anonim
sława-za-życia-i-sława-po-śmierci-to-czasem-za-żo-trzeba-umieć-poprzestać-na-jednej
Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz
kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie. -Janusz Leon Wiśniewski
cza­sem-praw­dzi­wa-miłość-ujaw­nia ę-do­piero-wte­dy-gdy-nie wszys­tko-do końca ę-rozumie