praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
rychcikpraw­dziwąsztukąsą myśli~pa­wełrychlica praw­dziwą sztuką~pa­weł rychlica 

praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
złote-myśli-są perłą-ob­chodzącą-przez-dwa-różne-światy-~pa­weł-rychlica-inspiracja-jan-pa­weł-2-ps-nad-tym-trze­ba-po­myść
człowiek-Żyje-dla-sztu­ki-bo tak-na prawdę-cały-wszechświat-jest sztuką-~ pa­weł-rychlica 
niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica 
niepełnos­praw­ność-to nie jest for­-pro­­-to for­-po­wołania-do życia-~pa­weł-rychlica 
im-głębiej-szu­kamy-tym-większe-praw­do­podo­bieństwo-że w końcu-to znaj­dziemy~pa­weł-rychlica