praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
rychcikpraw­dziwąsztukąsą myśli~pa­wełrychlica praw­dziwą sztuką~pa­weł rychlica