Prawa nie działają same z siebie.


prawa-nie-działają-same-z-siebie
mencjuszprawaniedziałająsamesiebieprawa nienie działajądziałają samesame zz siebieprawa nie działająnie działają samedziałają same zsame z siebieprawa nie działają samenie działają same zdziałają same z siebieprawa nie działają same znie działają same z siebie

Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.Pra­wa nie działają sa­me z siebie.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Zauważamy rzeczy, które nie działają. Nie zauważamy rzeczy, które działają. Zauważamy kom­pu­tery, nie zauważamy pensów. Zauważamy czy­tel­ników książek elek­tro­nicznych, nie zauważamy książek.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.