Prawa nie działają same z siebie.


prawa-nie-działają-same-z-siebie
mencjuszprawaniedziałająsamesiebieprawa nienie działajądziałają samesame zz siebieprawa nie działająnie działają samedziałają same zsame z siebieprawa nie działają samenie działają same zdziałają same z siebieprawa nie działają same znie działają same z siebie

Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko. -Montesquieu
skoro-zasady-rzą-raz-są-skażone-najlepsze-prawa-stają-ę-złe-i-obracają-ę-przeciwko-państwu-kiedy-zasady-są-zdrowe-złe-prawa-działają-tak
Pra­wa nie działają sa­me z siebie. -Mencjusz
pra­wa-nie działają-­me-z siebie
Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami. -Karol Schmitt
istnieją-nie-tylko-prawa-człowieka-ale-także-prawa-osła-niezbywalne-prawa-osła-naczelnym-prawem-każdego-osła-jest-np-prawo-do-zabitego-lwa
Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka. -Heinrich Heine
walczymy-nie-o-prawa-ludzkie-dla-ludu-lecz-o-boskie-prawa-człowieka
Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet. -Madonna
bardziej-interesują-mnie-prawa-człowieka-ż-prawa-kobiet