Prawa są dobrami, które zasadzają się na władzy, gdy władza upada, upadają także prawa.


prawa-są-dobrami-które-zasadzają-ę-na-władzy-gdy-władza-upada-upadają-także-prawa
antoine rivarolprawadobramiktórezasadzająsięnawładzygdywładzaupadaupadajątakżeprawaprawa sąsą dobramiktóre zasadzajązasadzają sięsię nana władzygdy władzawładza upadaupadają takżetakże prawaprawa są dobramiktóre zasadzają sięzasadzają się nasię na władzygdy władza upadaupadają także prawaktóre zasadzają się nazasadzają się na władzyktóre zasadzają się na władzy

Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka....w republice, gdzie jeden obywatel zdobędzie sobie nieograniczoną władzę, nadużycie tej władzy jest większe, gdyż prawa, które jej nie przewidywały, nie uczyniły nic, aby ją powściągnąć.Jeżeli upada mężczyzna, to upada tylko mężczyzna, ale gdy kobieta upada, to upada cały naród.Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.