Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy, a w których więzną małe.


prawa-są-jak-pajęczyny-poprzez-które-przedostają-ę-wielkie-muchy-a-w-których-więzną-łe
charles louis montesquieuprawajakpajęczynypoprzezktóreprzedostająsięwielkiemuchyktórychwięznąmałeprawa sąsą jakjak pajęczynypoprzez którektóre przedostająprzedostają sięsię wielkiewielkie muchyw którychktórych więznąwięzną małeprawa są jaksą jak pajęczynypoprzez które przedostająktóre przedostają sięprzedostają się wielkiesię wielkie muchya w którychw których więznąktórych więzną małeprawa są jak pajęczynypoprzez które przedostają sięktóre przedostają się wielkieprzedostają się wielkie muchya w których więznąw których więzną małepoprzez które przedostają się wielkiektóre przedostają się wielkie muchya w których więzną małe

Prawa są jak sieć pajęcza, w której więzną małe muchy, ale przez którą przebijają się wielkie.Pra­wo jest jak pajęczy­na, w której małe muchy grzęzną, a osy i trzmiele przez nią przelatują.Niewiele jest obrazów równie komicznych, jak widok silnego mężczyzny, którego kobieta związała nićmi pajęczyny, a on czuje się skrępowany żelaznymi łańcuchami, których nawet nie próbuje rozerwać.Wy­myślo­no szkło, przez które mogły prze­laty­wać muchy. Mucha przyf­ru­wała, lek­ko uderzała łeb­kiem i pstryk – już była po dru­giej stro­nie. Nieopi­sywal­na ra­dość muchy.Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.