Prawa są jak sieć pajęcza, w której więzną małe muchy, ale przez którą przebijają się wielkie.


prawa-są-jak-sieć-pajęcza-w-której-więzną-łe-muchy-ale-przez-którą-przebijają-ę-wielkie
franciszek baconprawajaksiećpajęczaktórejwięznąmałemuchyaleprzezktórąprzebijająsięwielkieprawa sąsą jakjak siećsieć pajęczaw którejktórej więznąwięzną małemałe muchyale przezprzez którąktórą przebijająprzebijają sięsię wielkieprawa są jaksą jak siećjak sieć pajęczaw której więznąktórej więzną małewięzną małe muchyale przez którąprzez którą przebijająktórą przebijają sięprzebijają się wielkieprawa są jak siećsą jak sieć pajęczaw której więzną małektórej więzną małe muchyale przez którą przebijająprzez którą przebijają sięktórą przebijają się wielkieprawa są jak sieć pajęczaw której więzną małe muchyale przez którą przebijają sięprzez którą przebijają się wielkie

Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy, a w których więzną małe.Pra­wo jest jak pajęczy­na, w której małe muchy grzęzną, a osy i trzmiele przez nią przelatują.Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają.Wy­myślo­no szkło, przez które mogły prze­laty­wać muchy. Mucha przyf­ru­wała, lek­ko uderzała łeb­kiem i pstryk – już była po dru­giej stro­nie. Nieopi­sywal­na ra­dość muchy.Kiedy szczęście stoi przed nami, wydaje się tak wielkie, że sięga stropu nieba. Ażeby przejść przez nasz próg, robi się tak małe, że często nie dostrzegamy go już.Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną.