Prawdę się przeżywa, a nie wykłada.


prawdę-ę-przeżywa-a-nie-wykłada
herman hesseprawdęsięprzeżywaniewykładaprawdę sięsię przeżywanie wykładaprawdę się przeżywaa nie wykłada

Dlaczego w wyższych szkołach technicznych uczymy się o oporze materiałów, a w pedagogiczny nie wykłada się o oporze istoty ludzkiej?Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować....każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić.Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa.Nudziarz, za­pyta­ny o naj­krótszy ob­jazd, wykłada, co sądzi o or­ga­nizac­ji prac drogowych.Doświadczenie to surowy nauczyciel - najpierw sprawdza wiedzę, a dopiero potem wykłada lekcję.