Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.


prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
stefan Żeromskiprawdęswąnależymówićgłośnonieschlebiającanirzeczomwypadkomstosunkomideomprawdę swąswą należynależy mówićmówić głośnonie schlebiającschlebiając aniani rzeczomani wypadkomani stosunkomani ideomprawdę swą należyswą należy mówićnależy mówić głośnonie schlebiając anischlebiając ani rzeczomprawdę swą należy mówićswą należy mówić głośnonie schlebiając ani rzeczomprawdę swą należy mówić głośno

Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Ani kamienne wieże, ani mury / Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe, / Ani ciężary łańcuchów / Nie podołają nigdy sile ducha. -William Shakespeare
ani-kamienne-wieże-ani-mury-z-kowanej-miedzi-podziemia-stęchłe-ani-ężary-łańcuchów-nie-podołają-nigdy-sile-ducha