Prawdę trzeba wyrazić prostymi słowami.


prawdę-trzeba-wyrazić-prostymi-słowami
ajschylosprawdętrzebawyrazićprostymisłowamiprawdę trzebatrzeba wyrazićwyrazić prostymiprostymi słowamiprawdę trzeba wyrazićtrzeba wyrazić prostymiwyrazić prostymi słowamiprawdę trzeba wyrazić prostymitrzeba wyrazić prostymi słowamiprawdę trzeba wyrazić prostymi słowami

Jak dziwnie umniejszamy rzecz, gdy staramy się ją wyrazić słowami.Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Nie wszystko da się wyrazić słowami, niektórych rzeczy lepiej wcale nie mówić!Milczenie jest najlepszym tłumaczem radości, bo małe jest szczęście, które można wyrazić słowami.Prawdę trze­ba wy­rażać pros­ty­mi słowami.