Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.


prawda-że-nie-sensu-żyć-bez-sensu-ale-i-bezsensem-jest-chcieć-wcześniej-śmierci-ż-sprawdzenia-sensu
stefan pacekprawdażeniesensużyćbezsensualebezsensemjestchciećwcześniejśmierciniżsprawdzeniasensuże nienie mama sensusensu żyćżyć bezbez sensuale ii bezsensembezsensem jestjest chciećchcieć wcześniejwcześniej śmierciniż sprawdzeniasprawdzenia sensuże nie manie ma sensuma sensu żyćsensu żyć bezżyć bez sensuale i bezsensemi bezsensem jestbezsensem jest chciećjest chcieć wcześniejchcieć wcześniej śmierciniż sprawdzenia sensuże nie ma sensunie ma sensu żyćma sensu żyć bezsensu żyć bez sensuale i bezsensem jesti bezsensem jest chciećbezsensem jest chcieć wcześniejjest chcieć wcześniej śmierciże nie ma sensu żyćnie ma sensu żyć bezma sensu żyć bez sensuale i bezsensem jest chcieći bezsensem jest chcieć wcześniejbezsensem jest chcieć wcześniej śmierci

Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Życie bez marzeń pozbawione jest sensu.Bez celu i sensu podróżować nie warto.Wszystko jest bez sensu, wszystko pogmatwane, jak te winorośle, gąszcze cmentarniane.