Prawda Cię wyzwoli, ale najpierw nieźle wkurzy


prawda-cię-wyzwoli-ale-najpierw-nieź-wkurzy
john maxwellprawdacięwyzwolialenajpierwnieźlewkurzyprawda cięcię wyzwoliale najpierwnajpierw nieźlenieźle wkurzyprawda cię wyzwoliale najpierw nieźlenajpierw nieźle wkurzyale najpierw nieźle wkurzy

Gdy sie­dzisz w niewo­li, nie myślisz o tym że Cie boli, Myślisz o blis­kich, o miłości która Cię wyzwoli, Z nadzieją w sercu, Z ho­norem na klacie, Przet­rwasz wszys­tko bo­hater­ski bracie. (nie wie­działem gdzie umieścić czy w wier­szach czy w myślach) Zrań mnie prawdą, ale nig­dy nie po­cie­szaj kłam­stwem .Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli.Najpierw musisz poczuć, że kochasz siebie, zanim naprawdę poczujesz, że kocha cię ktoś inny.Szukamy najpierw duszy w kobiecie, ale potem bierzemy ciało.Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.