Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda - nie.


prawda-jest-dziwniejsza-od-fikcji-a-to-dlatego-że-fikcja-musi-być-prawdopodobna-prawda-nie
mark twainprawdajestdziwniejszaodfikcjitodlategożefikcjamusibyćprawdopodobnanieprawda jestjest dziwniejszadziwniejsza odod fikcjiże fikcjafikcja musimusi byćbyć prawdopodobnaprawdanieprawda jest dziwniejszajest dziwniejsza oddziwniejsza od fikcjia to dlategoże fikcja musifikcja musi byćmusi być prawdopodobnaprawda jest dziwniejsza odjest dziwniejsza od fikcjiże fikcja musi byćfikcja musi być prawdopodobnaprawda jest dziwniejsza od fikcjiże fikcja musi być prawdopodobna

Prawda w ogóle jest fikcją, istnieją tylko różne formy fikcji, niektóre bywają zbawieniem. -Ernest Renan
prawda-w-ogó-jest-fikcją-istnieją-tylko-różne-formy-fikcji-niektóre-bywają-zbawieniem
W demokracji panuje większość, a w kościele prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę. -Charles de Gaulle
w-demokracji-panuje-większość-a-w-kościele-prawda-biskup-nie-musi-być-ponownie-wybierany-dlatego-może-mówić-prawdę
Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zaraz musi dawać nura. -Stanisław Jerzy Lec
prawda-zawsze-wychodzi-na-wierzch-dlatego-zaraz-musi-dawać-nura
Rzeczywistość jest częstokroć dziwniejsza od fikcji, bo od rzeczywistości nie wymaga się żeby była logiczna. -Anonim
rzeczywistość-jest-częstokroć-dziwniejsza-od-fikcji-bo-od-rzeczywistoś-nie-wymaga-ę-żeby-była-logiczna
Prawda musi być uszminkowana, inaczej nikt w nią nie uwierzy. -Edgar Faure
prawda-musi-być-uszminkowana-inaczej-nikt-w-ą-nie-uwierzy