Prawda jest naszym największym skarbem, musimy ją oszczędzać.


prawda-jest-naszym-największym-skarbem-musimy-ją-oszczędzać
mark twainprawdajestnaszymnajwiększymskarbemmusimyoszczędzaćprawda jestjest naszymnaszym największymnajwiększym skarbemmusimy jąją oszczędzaćprawda jest naszymjest naszym największymnaszym największym skarbemmusimy ją oszczędzaćprawda jest naszym największymjest naszym największym skarbemprawda jest naszym największym skarbem

Największym skarbem człowieka jest powściągliwy język, a największa przyjemność to posługiwanie się nim z umiarem.Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę.Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów.Prawda jest podobna Bogu: nie ukazuje się bezpośrednio, musimy ją odgadywać z jej przejawów.