Prawda jest przykrym, gorzkim lekarstwem. Kto nie łyka dobrowolnie, temu grozi przymusowe karmienie.


prawda-jest-przykrym-gorzkim-lekarstwem-kto-nie-łyka-dobrowolnie-temu-grozi-przymusowe-karmienie
ilona boddenprawdajestprzykrymgorzkimlekarstwemktoniełykadobrowolnietemugroziprzymusowekarmienieprawda jestjest przykrymgorzkim lekarstwemkto nienie łykałyka dobrowolnietemu grozigrozi przymusoweprzymusowe karmienieprawda jest przykrymkto nie łykanie łyka dobrowolnietemu grozi przymusowegrozi przymusowe karmieniekto nie łyka dobrowolnietemu grozi przymusowe karmienie

Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier
kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim
ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France
jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Majestat śmierci jest taki, że ten kto dobrowolnie umiera za coś, ma zawsze rację. -Maria Dąbrowska
majestat-śmierci-jest-taki-że-ten-kto-dobrowolnie-umiera-za-coś-zawsze-rację
Majestat śmierci jest taki, że ten, kto dobrowolnie umiera za coś, ma zawsze rację. -Maria Dąbrowska
majestat-śmierci-jest-taki-że-ten-kto-dobrowolnie-umiera-za-coś-zawsze-rację
Prawda nie jest kobietą rzucającą się na szyję temu, który jej pożąda. -Artur Schopenhauer
prawda-nie-jest-kobietą-rzucającą-ę-na-szyję-temu-który-jej-pożąda