Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami.


prawda-jest-szczytem-między-dwoma-przepaściami
madeleine delbrerprawdajestszczytemmiędzydwomaprzepaściamiprawda jestjest szczytemszczytem międzymiędzy dwomadwoma przepaściamiprawda jest szczytemjest szczytem międzyszczytem między dwomamiędzy dwoma przepaściamiprawda jest szczytem międzyjest szczytem między dwomaszczytem między dwoma przepaściamiprawda jest szczytem między dwomajest szczytem między dwoma przepaściami

Człowiek jest istotą między przepaściami.Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami.Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami.Cnota to złoty środek między dwoma występkami.Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok.Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta.