Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami.


prawda-jest-szczytem-między-dwoma-przepaściami
madeleine delbrerprawdajestszczytemmiędzydwomaprzepaściamiprawda jestjest szczytemszczytem międzymiędzy dwomadwoma przepaściamiprawda jest szczytemjest szczytem międzyszczytem między dwomamiędzy dwoma przepaściamiprawda jest szczytem międzyjest szczytem między dwomaszczytem między dwoma przepaściamiprawda jest szczytem między dwomajest szczytem między dwoma przepaściami

Człowiek jest istotą między przepaściami. -Georges Bernanos
człowiek-jest-istotą-między-przepaściami
Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami. -Anonim
pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami. -Tadeusz Nowakowski
miłość-jest-zbyt-kruchą-kładką-między-dwoma-brzegami
Cnota to złoty środek między dwoma występkami. -Arystoteles
cnota-to-złoty-środek-między-dwoma-występkami
Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok. -Sydney Rome
wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok
Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta. -Felix Lope De Vega Carpio
charakter-każdej-kobiety-mieś-ę-między-dwoma-biegunami-którymi-są-miłość-i-zemsta