Prawda nie jest kobietą rzucającą się na szyję temu, który jej pożąda.


prawda-nie-jest-kobietą-rzucającą-ę-na-szyję-temu-który-jej-pożąda
artur schopenhauerprawdaniejestkobietąrzucającąsięnaszyjętemuktóryjejpożądaprawda nienie jestjest kobietąkobietą rzucającąrzucającą sięsię nana szyjęszyję temuktóry jejjej pożądaprawda nie jestnie jest kobietąjest kobietą rzucającąkobietą rzucającą sięrzucającą się nasię na szyjęna szyję temuktóry jej pożądaprawda nie jest kobietąnie jest kobietą rzucającąjest kobietą rzucającą siękobietą rzucającą się narzucającą się na szyjęsię na szyję temuprawda nie jest kobietą rzucającąnie jest kobietą rzucającą sięjest kobietą rzucającą się nakobietą rzucającą się na szyjęrzucającą się na szyję temu

Praw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyję te­mu, który jej pożąda.W miłości - nie mówiąc nawet o jej stronie duchowej - kobieta jest jak instrument muzyczny, który odsłania swe tajniki tylko temu, kto umie biegle nim władać.Kobieta nie odmawia niczego temu, kto zdobył jej serce - staje się wówczas podatna jak plastelina.Kobieta bardziej będzie przekonana o waszej miłości dzięki temu, co odgadnie, aniżeli przez to, co jej ujawnicie.Prawda jest przykrym, gorzkim lekarstwem. Kto nie łyka dobrowolnie, temu grozi przymusowe karmienie.Ten jest bogaczem, który tyle posiada, że niczego więcej nie pożąda