Prawda nie jest tym, czego można dowieść, ale tym co upraszcza.


prawda-nie-jest-tym-czego-można-dowieść-ale-tym-co-upraszcza
antoine de saint - exuperyprawdaniejesttymczegomożnadowieśćaletymcoupraszczaprawda nienie jestjest tymczego możnamożna dowieśćale tymtym coco upraszczaprawda nie jestnie jest tymczego można dowieśćale tym cotym co upraszczaprawda nie jest tymale tym co upraszcza

To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimyTo prawda, że o Bogu mówić trudno, ale tym bardziej nie można o Nim milczeć.Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli.Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.