Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu.


prawda-powstaje-z-błądzenia-raczej-ż-z-zamę
francis baconprawdapowstajebłądzeniaraczejniżzamętuprawda powstajepowstaje zz błądzeniabłądzenia raczejraczej niżz zamętuprawda powstaje zpowstaje z błądzeniaz błądzenia raczejbłądzenia raczej niżraczej niż zniż z zamętuprawda powstaje z błądzeniapowstaje z błądzenia raczejz błądzenia raczej niżbłądzenia raczej niż zraczej niż z zamętuprawda powstaje z błądzenia raczejpowstaje z błądzenia raczej niżz błądzenia raczej niż zbłądzenia raczej niż z zamętu

In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą.Doszedłem do przekonania, że wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy. To poszukiwanie wydaje się naturalną i konieczną cechą rodzaju ludzkiego.Prawda, iż wskutek popędu, tkwiącego raczej w naturze niż w umyśle człowieka, trzeba niekiedy zmienić jakieś prawo. Ale wypadek ten jest rzadki i kiedy się nastręczy, trzeba się brać do dzieła bardzo ostrożnie. Powinno się zachować tyle ceremonii i przestrzegać tylu względów, aby lud doszedł doWolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia.