Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu.


prawda-powstaje-z-błądzenia-raczej-ż-z-zamę
francis baconprawdapowstajebłądzeniaraczejniżzamętuprawda powstajepowstaje zz błądzeniabłądzenia raczejraczej niżz zamętuprawda powstaje zpowstaje z błądzeniaz błądzenia raczejbłądzenia raczej niżraczej niż zniż z zamętuprawda powstaje z błądzeniapowstaje z błądzenia raczejz błądzenia raczej niżbłądzenia raczej niż zraczej niż z zamętuprawda powstaje z błądzenia raczejpowstaje z błądzenia raczej niżz błądzenia raczej niż zbłądzenia raczej niż z zamętu

In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą. -Fiodor Dostojewski
gdyby-ktoś-mi-udowodnił-że-chrystus-jest-poza-prawdą-i-rzeczywiście-byłoby-tak-iż-prawda-jest-poza-chrystusem-to-wolałbym-pozostać-z
Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia. -Konstantinos Tsatsos
wolność-myśli-jest-przede-wszystkim-wolnośą-błądzenia