Prawda ma w sobie znamię trwania, kłamstwo - kona szybką śmiercią.


prawda-w-sobie-znamię-trwania-kłamstwo-kona-szybką-śmiercią
stefan wyszyński kardprawdasobieznamiętrwaniakłamstwokonaszybkąśmierciąprawda maw sobiesobie znamięznamię trwaniakłamstwokonakona szybkąszybką śmierciąprawda ma wma w sobiew sobie znamięsobie znamię trwaniakona szybkąkona szybką śmierciąprawda ma w sobiema w sobie znamięw sobie znamię trwaniakona szybką śmierciąprawda ma w sobie znamięma w sobie znamię trwania

Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć.Prawda istnieje. Wymyśla się kłamstwo.Kłamstwo głoszone jako prawda doprowadza do wściekłości.Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce.Gdzie kłamstwo kipi, tam prawda się przypala.Prawda ma tylko jedną twarz, a kłamstwo ma ich wiele.