Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić.


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
stefan wyszyński kardprawdawypowiadanasłowiekosztujetylkozaplewysięniepłacizapszeniczneziarnoprawdytrzebapłacićprawda wypowiadanawypowiadana ww słowiesłowiekosztujetylko zaza plewyplewy sięsię nienie płaciza pszenicznepszeniczne ziarnoziarno prawdyprawdytrzebatrzeba płacićprawda wypowiadana wwypowiadana w słowiew słowietylko za plewyza plewy sięplewy się niesię nie płaciza pszeniczne ziarnopszeniczne ziarno prawdyziarno prawdytrzeba płacićprawda wypowiadana w słowiewypowiadana w słowietylko za plewy sięza plewy się nieplewy się nie płaciza pszeniczne ziarno prawdypszeniczne ziarno prawdyprawda wypowiadana w słowietylko za plewy się nieza plewy się nie płaciza pszeniczne ziarno prawdy

Sprytnym ludziom właśnie na głupstwach powija się noga. Im człowiek sprytniejszy, tym mniej podejrzewa, że spróbują łapać go na plewy. Człowieka najsprytniejszego trzeba właśnie na plewy łapać.Nic ludzi tak nie gorszy jak prawda. Czasem nasuwa się myśl, że dla uniknięcia publicznego zgorszenia trzeba unikać prawdy.Staraj odnaleźć ziarno prawdy w tym, co inni mówią o tobie. Nie zadręczaj się drobiazgami.Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą.Nie tylko do poznania prawdy trzeba być przygotowywanym. Do zobaczenia piękna także.Wszystkie marzenia mają w sobie ziarno prawdy, a geniusz polega na poznawaniu marzeń, z których można wydobyć te ziarna.