Prawda z daleka kłuje nas w oko, kłamstwo nas pieści na każdym kroku.


prawda-z-daleka-kłuje-nas-w-oko-kłamstwo-nas-pieś-na-każdym-kroku
lech konopińskiprawdadalekakłujenasokokłamstwopieścinakażdymkrokuprawda zz dalekadaleka kłujekłuje nasnas ww okokłamstwo nasnas pieścipieści nana każdymkażdym krokuprawda z dalekaz daleka kłujedaleka kłuje naskłuje nas wnas w okokłamstwo nas pieścinas pieści napieści na każdymna każdym krokuprawda z daleka kłujez daleka kłuje nasdaleka kłuje nas wkłuje nas w okokłamstwo nas pieści nanas pieści na każdympieści na każdym krokuprawda z daleka kłuje nasz daleka kłuje nas wdaleka kłuje nas w okokłamstwo nas pieści na każdymnas pieści na każdym kroku

W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung
w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung
w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy
gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Oko opatrzne wdzięczności nas uczy, nie tylko konia, lecz cały świat tuczy. -Elżbieta Drużbacka
oko-opatrzne-wdzięcznoś-nas-uczy-nie-tylko-konia-lecz-cały-świat-tuczy