Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zaraz musi dawać nura.


prawda-zawsze-wychodzi-na-wierzch-dlatego-zaraz-musi-dawać-nura
stanisław jerzy lecprawdazawszewychodzinawierzchdlategozarazmusidawaćnuraprawda zawszezawsze wychodziwychodzi nana wierzchdlatego zarazzaraz musimusi dawaćdawać nuraprawda zawsze wychodzizawsze wychodzi nawychodzi na wierzchdlatego zaraz musizaraz musi dawaćmusi dawać nuraprawda zawsze wychodzi nazawsze wychodzi na wierzchdlatego zaraz musi dawaćzaraz musi dawać nuraprawda zawsze wychodzi na wierzchdlatego zaraz musi dawać nura

Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda - nie. -Mark Twain
prawda-jest-dziwniejsza-od-fikcji-a-to-dlatego-że-fikcja-musi-być-prawdopodobna-prawda-nie
Prawa ludzkie, mające mówić do rozumu, powinny dawać nakazy, a nie rady; religia, mająca przemawiać do serca, musi dawać wiele rad, a mało nakazów. -Montesquieu
prawa-ludzkie-mają-mówić-do-rozumu-powinny-dawać-nakazy-a-nie-rady-religia-mająca-przemawiać-do-serca-musi-dawać-wiele-rad-a-ło-nakazów
W demokracji panuje większość, a w kościele prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę. -Charles de Gaulle
w-demokracji-panuje-większość-a-w-kościele-prawda-biskup-nie-musi-być-ponownie-wybierany-dlatego-może-mówić-prawdę
Kobieta wychodzi ponownie za mąż dlatego, że nienawidziła swego pierwszego męża. Mężczyzna żeni się ponownie dlatego, że uwielbiał swą pierwszą żonę. -Oscar Wilde
kobieta-wychodzi-ponownie-za-mąż-dlatego-że-nienawidziła-swego-pierwszego-męża-mężczyzna-żeni-ę-ponownie-dlatego-że-uwielbiał-swą
Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda. -Jan Cybis
wyznanie-zawsze-jest-życiem-więc-prawdą-wyznając-myślenie-nawet-błędne-zawsze-tylko-zyska-na-tym-prawda
Wiecie dlaczego ładna dziewczyna musi być o godzinie ósmej wieczorem w łóżku? Dlatego, że o jedenastej musi wrócić do domu. -Karel Hajek
wiecie-dlaczego-ładna-dziewczyna-musi-być-o-godzinie-ósmej-wieczorem-w-łóżku-dlatego-że-o-jedenastej-musi-wróć-do-domu