Prawdy nie ma i to jest prawda.


prawdy-nie-i-to-jest-prawda
lech konopińskiprawdynietojestprawdaprawdy nienie majest prawdaprawdy nie manie ma ii to jestprawdy nie ma ima i to jesti to jest prawdanie ma i to jestma i to jest prawda

Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.Są trzy prawdy - prawda, półprawda i gówno prawda.Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą.Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.Przestańcie nazywać błędem to, co jest przeciwieństwem waszej prawdy, a prawdą to, co jest przeciwieństwem błędu.