Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.


prawdziwą-miłość-poznaje-ę-nie-po-jej-sile-lecz-po-czasie-jej-trwania
robert pouletprawdziwąmiłośćpoznajesięniepojejsileleczczasietrwaniaprawdziwą miłośćmiłość poznajepoznaje sięsię nienie popo jejjej silelecz popo czasieczasie jejjej trwaniaprawdziwą miłość poznajemiłość poznaje siępoznaje się niesię nie ponie po jejpo jej silelecz po czasiepo czasie jejczasie jej trwaniaprawdziwą miłość poznaje sięmiłość poznaje się niepoznaje się nie posię nie po jejnie po jej silelecz po czasie jejpo czasie jej trwaniaprawdziwą miłość poznaje się niemiłość poznaje się nie popoznaje się nie po jejsię nie po jej silelecz po czasie jej trwania

Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.W czasie jej trwania będzie sę wam wydawać, tak jak nam na wojnie, że życie ustało, że skończyło się wszystko, co osobiste, że na świece ne dzieje się nic poza zabijaniem i umieraniem.Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność.Miłość jest wieczna - mogą się zmieniać różne jej aspekty, lecz jej istota zawsze jest ta sama.Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.Miłość jest jak kwiat. Gdy jej się nie pod­le­wa od­po­wied­nią ilością uczuć, wte­dy usycha i os­ta­tecznie gi­nie, a od­ra­towa­nie jej jest bar­dzo trud­ne. Lecz nie jest niemożliwe.