Prawdziwą rozmową między przyjaciółmi jest milczenie. Oni nie muszą nic mówić, żeby się zrozumieć.


prawdziwą-rozmową-między-przyjaciółmi-jest-milczenie-oni-nie-muszą-nic-mówić-żeby-ę-zrozumieć
margaret lee runbeckprawdziwąrozmowąmiędzyprzyjaciółmijestmilczenieoniniemusząnicmówićżebysięzrozumiećprawdziwą rozmowąrozmową międzymiędzy przyjaciółmiprzyjaciółmi jestjest milczenieoni nienie musząmuszą nicnic mówićżeby sięsię zrozumiećprawdziwą rozmową międzyrozmową między przyjaciółmimiędzy przyjaciółmi jestprzyjaciółmi jest milczenieoni nie musząnie muszą nicmuszą nic mówićżeby się zrozumiećprawdziwą rozmową między przyjaciółmirozmową między przyjaciółmi jestmiędzy przyjaciółmi jest milczenieoni nie muszą nicnie muszą nic mówićprawdziwą rozmową między przyjaciółmi jestrozmową między przyjaciółmi jest milczenieoni nie muszą nic mówić

Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. -Adam Mickiewicz
nic-pożądańszego-a-nic-trudniejszego-na-ziemi-jak-prawdziwa-rozmowa
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjacielami-a-z-nieprzyjaciół-tak-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie-przyjaciółmi
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjaciółmi-a-z-nieprzyjaciółmi-tak-ę-obchodź-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie
Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem. -Bias z Prieny
chętniej-rozsądzam-sprawy-między-wrogami-ż-między-przyjaciółmi-bo-z-przyjaciół-w-każdym-razie-jedna-strona-stanie-ę-moim-wrogiem-z-wrogów