Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość.


prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
karel capekprawdziwanajwyższasprawiedliwośćtonicinnegojakmiłośćprawdziwa ii najwyższanajwyższa sprawiedliwośćnic innegoinnego jakjak miłośćprawdziwa i najwyższai najwyższa sprawiedliwośćsprawiedliwość to nicnic innego jakinnego jak miłośćprawdziwa i najwyższa sprawiedliwośćnajwyższa sprawiedliwość to nicsprawiedliwość to nic innegonic innego jak miłośći najwyższa sprawiedliwość to nicnajwyższa sprawiedliwość to nic innegosprawiedliwość to nic innego jak

Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię.Wielka miłość to nic innego jak taniec amatorów na linie bez drążka i siatki.Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa.Sprawiedliwość przedstawia się człowiekowi przede wszystkim jako wybór - wybór dobra, a odrzucenie zła. Konieczność jest brakiem wyboru, obojętnością. I w gruncie rzeczy jest dla nas najwyższą sprawiedliwością.Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia.Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.