Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość.


prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
karel capekprawdziwanajwyższasprawiedliwośćtonicinnegojakmiłośćprawdziwa ii najwyższanajwyższa sprawiedliwośćnic innegoinnego jakjak miłośćprawdziwa i najwyższai najwyższa sprawiedliwośćsprawiedliwość to nicnic innego jakinnego jak miłośćprawdziwa i najwyższa sprawiedliwośćnajwyższa sprawiedliwość to nicsprawiedliwość to nic innegonic innego jak miłośći najwyższa sprawiedliwość to nicnajwyższa sprawiedliwość to nic innegosprawiedliwość to nic innego jak

Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię. -Ewa Kuligowska
miłość-to-nic-innego-jak-sympatia-która-opanowała-wyobraźę
Wielka miłość to nic innego jak taniec amatorów na linie bez drążka i siatki. -Piotr Altenberg
wielka-miłość-to-nic-innego-jak-taniec-amatorów-na-linie-bez-drążka-i-siatki
Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. -Adam Mickiewicz
nic-pożądańszego-a-nic-trudniejszego-na-ziemi-jak-prawdziwa-rozmowa
Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia. -Anonim
dogmat-to-nic-innego-jak-wyraźny-zakaz-myślenia
Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie. -Thomas Carlyle
cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie