Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy.


prawdziwa-mądrość-nie-opuszcza-głowy
stanisław jerzy lecprawdziwamądrośćnieopuszczagłowyprawdziwa mądrośćmądrość nienie opuszczaopuszcza głowyprawdziwa mądrość niemądrość nie opuszczanie opuszcza głowyprawdziwa mądrość nie opuszczamądrość nie opuszcza głowyprawdziwa mądrość nie opuszcza głowy

Prawdziwa miłość (a zresztą, czy jest jakaś inna?) nigdy nas nie opuszcza. Ktoś, kto mówi Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego na tym pełnym sprzeczności świecie.Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Istnieje pewna idea, która kiedyś spowoduje prawdziwą wojnę światową: że Bóg nie stworzył człowieka, jako konsumenta i producenta. Że środki potrzebne do życia nie są celem życia. Że żołądek nie powinien przerastać głowy. Że życie nie jest uzasadnione wyłącznie robieniem pieniędzy. Że człowiek żyje w czasie, by mieć czas i po to, by nie osiągnął danego celu nogami, zanim nie dojdzie tam sercem.