Prawdziwa miłość, choćby wygasła, pozostaje czymś wielkim.


prawdziwa-miłość-choćby-wygasła-pozostaje-czymś-wielkim
tadeusz dołęga-mostowiczprawdziwamiłośćchoćbywygasłapozostajeczymświelkimprawdziwa miłośćchoćby wygasłapozostaje czymśczymś wielkimpozostaje czymś wielkim

Praw­dzi­wa miłość, choćby wy­gasła, po­zos­ta­je czymś wielkim.Prawdziwa miłość zawsze pozostaje niezmienna bez względu na to, czy wszystko dostaje, czy też wszystkiego jej odmówiono.Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.Gdy miłość cię woła, idź za jej głosem, choćby cię wiodła po ostrych kamieniach. Uwierz miłości, gdy mówi do ciebie, choćby jej wołanie rozwiało sny twoje, choćby jej wicher połamał twoje gałęzie.Życie trze­ba czymś wy­pełnić, choćby to był w oce­nie in­nych non­sens i absurd.