Prawdziwa miłość jest jak duch, o którym wszyscy mówią, ale niewielu go widziało.


prawdziwa-miłość-jest-jak-duch-o-którym-wszyscy-mówią-ale-niewielu-go-widziało
francois de la rochefoucauldprawdziwamiłośćjestjakduchktórymwszyscymówiąaleniewielugowidziałoprawdziwa miłośćmiłość jestjest jakjak ducho którymktórym wszyscywszyscy mówiąale niewieluniewielu gogo widziałoprawdziwa miłość jestmiłość jest jakjest jak ducho którym wszyscyktórym wszyscy mówiąale niewielu goniewielu go widziałoprawdziwa miłość jest jakmiłość jest jak ducho którym wszyscy mówiąale niewielu go widziałoprawdziwa miłość jest jak duch

Prawdziwa miłość jest jak duch: każdy o niej mówi, ale niewielu spotkało się z nią twarzą w twarz.Prawdziwa miłość jest jak duch - każdy o niej mówi, ale niewielu spotkał się z nią twarzą w twarz.Z prawdziwą miłością jest tak, jak z pojawianiem się duchów: wszyscy o nich mówią, ale mało kto je widział.Prawdziwa elegancja polega na ubieraniu się jak wszyscy, ale w sposób niepowtarzalny.Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać.Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...